EST | RUS
Reisiteenuste turg
korrastub!
Vaata klippi
Ole kursis uute reisiteenuste osutamise nõuetega
LOE OMA ÕIGUSEID

Ole kursis uute reisiteenuste osutamise nõuetega

Kui tegeled pakettreiside korraldamise või vahendamisega või hõlbustad seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist, siis tasub end kurssi viia Euroopa Liidus kehtivate uute reisiteenustele seatud nõuetega. Pakettreisi mõiste on saanud senisest tunduvalt laiema tähenduse ning täiesti uuena on nüüdsest korrastatud ka seotud reisikorraldusteenused, mille puhul ettevõtja hõlbustab reisijal erinevate reisiteenuste eraldi valimist ja lepingute sõlmimist.

Kes on reisikorraldaja, kes vahendaja?

Kui pakud ja müüd enda koostatud pakettreise ise või vahendaja kaudu, oled reisikorraldaja. Kui pakud ja müüd teise reisiettevõtja koostatud pakettreise viimase nimel, oled reisivahendaja. Reisikorraldajana tegutsemine eeldab tagatise omamist ja majandustegevuse registrile majandustegevusteate esitamist, reisivahendajal sellist kohustust ei ole. Reisivahendaja peab aga pakettreise pakkudes ja müües avaldama reisikorraldaja andmed.

Kes on seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustav ettevõte ehk hõlbustaja?

Oled hõlbustaja kui pakud seotud reisikorraldusteenuseid või hõlbustad seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist. Seotud reisikorraldusteenustega on tegemist siis, kui:

 • iga reisiteenuse valimine ja maksmine toimub küll eraldi, kuid müügikoha ühekordsel külastamisel või sellega ühenduse võtmisel;
 • pärast ühe reisiteenuse broneeringu kinnitamist kutsutakse reisijat üles broneerima valitud reisi sihtkohas pakutavat täiendavat reisiteenust, eeldusel, et leping teise ettevõtjaga sõlmitakse 24 tunni jooksul pärast esimese reisiteenuse broneeringu kinnitamist.

Turg korrastub ja kasvab

Uute nõuete kohaselt peab reisiettevõtja ostjaid reisi üksikasjadest põhjalikumalt teavitama ning informeerima, millised õigused ning tagatised ostjatele kehtivad. Reisiettevõtjate tegevus muutub läbipaistvamaks, klientidel on lihtsam reisiettevõtjate tausta kontrollida ning sellevõrra turvalisem reisida. Kokkuvõttes võidavad kõik: inimesed reisivad rohkem ning turg kasvab.

Millist infot tuleb kliendile anda

Enne lepingu sõlmimist peab reisiettevõtja andma kliendile põhjaliku info. Teabe esitamine on kohustuslik nii reisikorraldajale, vahendajale kui ka hõlbustajale, Reisikorraldaja ja vahendaja puhul piisab, kui üks neist teabe edastab, sest pole mõtet anda reisijale sama infot topelt. Nii pakettreisi kui ka seotud reisiteenuse puhul tuleb alati anda standardinfo teabeleht.

Pakettreisi korral peab teabeleht sisaldama vähemalt järgmist:

 • tegemist on pakettreisiga
 • info reisija õiguste kohta
 • info reisikorraldaja vastutuse kohta
 • info reisikorraldaja tagatise kohta

Seotud reisikorraldusteenuste puhul tuleb klienti teavitada, et:

 • ta ei saa kasutada neid õigusi, mis on ette nähtud üksnes pakettreiside korral
 • iga teenuse tegelik osutaja vastutab ise oma teenuse kohase osutamise eest
 • klient saab kasutada seotud reisikorraldusteenuste korral ettenähtud tagatist, kui seotud reisikorraldusteenuste osaks olev reisiteenus jääb osutamata hõlbustaja maksevõime tõttu 

Kohustuslik info pakettreisi puhul

Pakettreisi korral peab reisiettevõtja andma kliendile enne lepingu sõlmimist kahte tüüpi infot. Esiteks üldise info pakettreisidega seotud õiguste ja kohustuste kohta standardinfo teabelehel ning teiseks asjakohase info konkreetse pakettreisi kohta.

STANDARDINFO TEABELEHE VORM

 https://www.riigiteataja.ee/­aktilisa/1280/2201/­8001/1.pdf

Kohustuslik info seotud reisikorraldusteenuse puhul

Seotud reisikorraldusteenuste puhul peab reisiettevõtja andma kliendile vähemalt standardinfo teabelehe tema õiguste kohta. Standardinfo teabelehe vormist selgub, et reisija ei saa kasutada neid õigusi, mis on ette nähtud üksnes pakettreiside korral, iga teenuse osutaja vastutab ise oma teenuse kohase osutamise eest ning reisija saab kasutada ettenähtud tagatist, kui seotud reisikorraldusteenuste osaks olev reisiteenus jääb osutamata hõlbustaja maksevõime tõttu.

STANDARDINFO TEABELEHE VORM

 https://www.riigiteataja.ee/­aktilisa/1280/2201/­8001/2.pdf 

Klientidel on rohkem õigusi pakettreisilepingust taganeda

Kui pakettreisi korraldaja jätab endale lepinguga reisitasu suurendamise õiguse, näiteks seoses kütuse hinna muutumisega, peab ta jätma lepingusse ka reisitasu samaväärse vähendamise tingimuse. Kui reisitasu suureneb 8% või rohkem, on reisijal õigus lepingust taganeda.

Samuti on reisijal õigus lepingust taganeda, kui ta ei nõustu reisikorraldaja poolt pakettreisilepingus tehtavate muude oluliste muudatustega reisikorraldaja määratud tähtaja jooksul.

Ka on reisijal nüüdsest soodsam leping vältimatute ja erakorraliste asjaolude korral üles öelda.

 

Tagatis tagab klientide usalduse

Klientidel on võimalus reisikorraldaja või seotud reisikorraldusteenuste hõlbustaja tagatist kontrollida majandustegevuse registrist. On oluline, et reisiettevõtja tagatis vastaks nõuetele ning ettevõtte kohta käiv info oleks korrektne ja ajakohane, sest nii on tagatud ka klientide usaldus.

Tagatis annab reisijale kindlustunde, et kui reisikorraldaja enne reisi või reisi ajal rahalistesse raskustesse satub, on olemas vahendid, et reisija koju tagasi tuua või talle saamata jäänud teenuste eest raha tagasi maksta. Reisikorraldajal peab olema tagatis:

 • reisija naasmiseks reisi lähtekohta
 • reisija majutamiseks kuni naasmiseni reisi lähtekohta
 • pakettreisi ärajäämisel reisijale maksete tagamiseks
 • reisijale tasu tagastamiseks lunastamata pakettreisi kinkekaardi eest

Pakettreisi puhul vastutab reisikorraldaja kogu lepingu eest, sõltumata sellest, kes tegelikult teenust osutab.

Seotud reisikorraldusteenuste puhul vastutab iga üksiku teenuse osutaja oma teenuse osutamise eest ise. Ometi peab seotud reisikorraldusteenuseid pakkuv ettevõtja omama tagatist juhuks, kui reisiteenus jääb osutamata tema maksevõimetuse tõttu.

Kontrolli reisiettevõtja tagatist

Enne reisi ostmist uuri alati, kas reisiettevõtjal on vajalik tagatis juhuks, kui ta ei suuda oma kohustusi täita. Tagatis annab sulle kindlustunde, et kui reisikorraldaja enne reisi või reisi ajal rahalistesse raskustesse satub, on olemas vahendid, et sind koju tagasi tuua või sulle saamata jäänud teenuste eest raha tagasi maksta.

Loe lisaks

Tagatis tagab klientide usalduse

Mis on pakettreis ja mis seotud reisikorralduse teenus?

Lihtsustatult öeldes on pakettreis reisikorraldaja poolt kokku pandud erinevate reisiteenuste kogum. Nende sekka kuuluvad ka reisija soovil kokku pandud reisiteenused.

Kui aga reisija ostab ühe reisi jaoks erinevaid reisiteenuseid ning valib neid ja tasub nende eest eraldi, siis võib tegemist olla  seotud reisikorraldusteenusega. Seotud reisikorraldusteenustega on tegemist siis, kui:

 • iga reisiteenuse valimine ja maksmine toimub küll eraldi, kuid müügikoha ühekordsel külastamisel või sellega ühenduse võtmisel;
 • pärast ühe reisiteenuse broneeringu kinnitamist kutsutakse reisijat üles broneerima valitud reisi sihtkohas pakutavat täiendavat reisiteenust, eeldusel, et leping teise ettevõtjaga sõlmitakse 24 tunni jooksul pärast esimese reisiteenuse broneeringu kinnitamist

Reisiteenuseid on nelja liiki:

 • reisijavedu
 • majutus
 • auto, mootorratta või muu mootorsõiduki üürimine
 • muu turismiteenus, mille alla käivad näiteks piletid kontsertidele, ekskursioonidele või teemaparkidesse, giidiga ringkäigud, suusamäe pääsmed, spordivarustuse rentimine, spaahoolitsused ja palju muud

Erandid, mille puhul pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste nõuded ei kehti

Nõudeid ei kohaldata, kui pakettreise pakutakse või seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustatakse vaid juhuti, mittekasumlikul eesmärgil ning üksnes piiratud arvule reisijatele, pakkumata neid avalikkusele. Näiteks reisid, mida spordiklubid või koolid korraldavad oma liikmetele mõnel korral aastas.

Nõudeid ei kohaldata pakettreiside ega seotud reisikorraldusteenuste suhtes, mis kestavad vähem kui 24 tundi, välja arvatud juhul, kui need sisaldavad öist majutust.

Nõudeid ei kohaldata pakettreisilepingute ega seotud reisikorraldusteenuste lepingute suhtes, mis on sõlmitud üldlepingu alusel, millega ettevõtja korraldab ärireise teisele majandus- või kutsetegevuses tegutsevale isikule. 

Enamlevinud pakettreisid

Pakettreisiga on tegemist, kui samaks reisiks müüakse vähemalt kahte eri liiki reisiteenust.

 1. Klassikaline pakettreis on reisikorraldaja poolt kokku pandud reis täpse reisiaja, reisi kestuse, sihtkoha, maksumuse ja muude tingimustega, näiteks puhkusereis, mis sisaldab lennupileteid ja majutust.
 1. Reisija valib ühest müügikohast mitu erinevat reisiteenust enne, kui on ühe teenuse eest tasunud, näiteks tuleb reisibüroosse ja palub broneerida majutuse suusakuurordis, aga enne maksmist soovib osta lisaks ka suusamäe pääsmed ning seejärel maksab mõlema teenuse eest koos.
 1. Erinevate reisiteenuste eest väljastatakse üks või mitu arvet, kuid nende eest võimaldatakse tasuda ühe maksega, näiteks lisab klient veebilehel ostukorvi laevapiletid ja majutuse ning tasub nende eest korraga koguhinna alusel. .
 1. Reisikorraldaja kasutab pakkumises nimetust „pakettreis“ või sellega sarnast nimetust, näiteks hotelli kodulehel on spaapaketi pakkumine, mis sisaldab majutust koos massaažiga.
 1. Reisikorraldaja sõlmib lepingu, millega annab kliendile õiguse valida eri liiki reisiteenuseid, näiteks müüb pakettreisi kinkekaardi, mille eest saab tulevikus puhkusereisi soetada.

Seotud reisikorraldusteenused

Seotud reisikorraldusteenusega on tegu, kui samaks reisiks müüakse vähemalt kahte eri liiki reisiteenust eraldi, nii et neist ei moodustu pakettreisi.

 1. Reisiettevõtja hõlbustab reisiteenuste eraldi valimist ja nende eest eraldi maksmist. Näiteks valib klient veebilehel lennupiletid ja maksab nende eest ning enne lahkumist ostab ka majutuse, mille eest maksab eraldi.
 1. Reisiettevõtja hõlbustab täiendava reisiteenuse lepingu sõlmimist teise ettevõtjaga 24 tunni jooksul pärast esimese reisiteenuse broneeringu kinnitamist, näiteks pärast lennupiletite broneerimist avaneb veebilehel link, mis viib teise ettevõtja lehele, millel pakutakse majutust reisi sihtkohas.

Rohkem teavet leiad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti veebilehelt (link)